ΘΕΑΤΡΟ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ και εργα
1994-95-96

Η ΠΟΛΗ-ΘΕΑΤΡΟ 104 ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ-2009

ΠΑΡΤΥ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ PINDER 1995 -1996 ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΜΗΝΗ

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΧΕΙΛΗ 1997